วัตถุดิบ 

 

  • เปลือกหอยเป๋าฮื้อสีชมพู

  • เปลือกหอยเป๋าฮื้อสีเขียว

  • เปลือกหอยจาน

 

Mother of Pearl