top of page

การเก็บรักษา 

Furniture care and Maintenance​

 

 

  • เพื่อให้เฟอร์นิเจอร์คงความสวยใช้ได้นาน ควรเก็บเฟอร์นิเจอร์ไว้ในที่ร่ม โดยอาจจะมีแสงส่องถึงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

  • ควรใช้ผ้านุ่ม เช็คทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ หรือผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ด ทำความสะอาด

  •  เพื่อความเงางามควรใช้ผลิตภัณเคลือบเงา เช่น  Waxy หรือ  Wax one เช็ดเป็นครั้งคราว


 

bottom of page