top of page

บริการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ !!!

 

 

เรายินดีให้บริการซ่อมเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม่เนื้อแข็งแบบเดียวกับเรา แม้ว่าคุณไม่ได้ซื้อกับเรา เราก็ยินดีที่จะบริการซ่อมเฟอร์นิเจอร์ที่รักของคุณให้กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้ง ไม่ว่าเฟอร์นิเจอร์ที่คุณใช้จะอยู่คู่คุณมารุ่นต่อรุ่น เราเข้าใจในวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ครอบครัวให้อยู่คู่คุณและรุ่นต่อจากคุณ

ประเภทงานซ่อมของเรา

 

  •            ซ่อมสี    คุณจะเลือกซ่อมสีให้เหมือนเดิม หรือต้องการให้เราเปลี่ยนสีให้คุณใหม่ก็ได้

  •            ซ่อมลายมุก   มุกที่หลุดอยากเสริมให้เหมือนเดิม หรือทำผิวให้เรียบขึ้น

  •            เสริมความแข็งแรง ให้กับเฟอร์นิเจอร์ให้คุณใหม่


 

Your details were sent successfully!

bottom of page